Cheaty

6. března 2010 v 19:14 | Sabína
AhojQy teraz sa len táák nudím a tak sem dám nejaké chceaty aby ste vedeli a nejaké new veci do TS2 napriklad lampu sprti ak ju nájdem...

CHEATY:
The Sims 2
Hlavné cheaty:
--------------
Kaching - pridá na účet 1 000 simoleonov
Motherlode - pridá 50 000 simoleonov
expand - otvorí / zatvorí cheatovacie okienko
Autopatch on/off - hra sama automaticky vyhľadáva patche
Moveobjects on/off - presúvanie objektov
Aging on/off - zapne/vypne starnutie simov
Vsync on/off - vypnutie zrýchli grafiku ale aj množstvo grafických chýb
StretchSkeleton # - zmena veľkosti sima (normálna veľkosť je 1)
faceBlendLimits on/off - odstránenie limitov pri vytváraní tváre dieťaťa
help - vypíše všetky cheaty
help [meno_cheatu] - vypíše informácie o danom cheate
exit - zatvorí cheatovacie okienko
slowMotion # - zmení rýchlosť hry (# môže byť 0 až 8)
Susedské cheaty:
----------------
Deleteallcharacters - vymazanie všetkých simov v susedstve
Terraintype desert/temperate - môže byť použité len v pohľade na susedstvo
a prepína medzi dvoma typmi terénu
Filmárske cheaty:
-----------------
boolProp enablePostProcessing true - zapne môžnosť používania nasledujúcich kódov:
Bloom [r] [g] [b] [x] - všetko rozmaže (r, g, b môžu byť 0 - 255, x je rozostrenie)
filmgrain # - zrnitý efekt (# je intenzita zrnenia od 0.1 nahor)
letterbox # - širokouhlá scéna (# môže byť od 0.0 do 0.4)
vignette [súr. X] [súr. Y] [x] - rozostrenie smerom od súradníc X, Y
(x určuje rozostrenie od 0.0 do 1.0)

The Sims 2 Nočný Život
Hlavné cheaty:
--------------
Kaching - pridá na účet 1 000 simoleonov
Motherlode - pridá 50 000 simoleonov
expand - otvorí / zatvorí cheatovacie okienko
Autopatch on/off - hra sama automaticky vyhľadáva patche
Moveobjects on/off - presúvanie objektov
Aging on/off - zapne/vypne starnutie simov
Vsync on/off - vypnutie zrýchli grafiku ale aj množstvo grafických chýb
StretchSkeleton # - zmena veľkosti sima (normálna veľkosť je 1)
faceBlendLimits on/off - odstránenie limitov pri vytváraní tváre dieťaťa
help - vypíše všetky cheaty
help [meno_cheatu] - vypíše informácie o danom cheate
exit - zatvorí cheatovacie okienko
gameVersion - zobrazí verziu hry
slowMotion # - zmení rýchlosť hry (# môže byť 0 až 8)
intprop censorgridsize 0 - vypne cenzúru (pôvodné nastavenie je 8)
twinsr2cute - pri narodení detí budeš mať dvojičky
SetHighestAllowedLevel # - umožní postaviť dom s viac ako 5 poschodiami
ChangeLotZoning # - zmení typ pozemku, # môže byť:
community/greek/dorm/secretsociety
Susedské cheaty:
----------------
deleteAllCharacters - vymazanie všetkých simov v susedstve
TerrainType desert/temperate - môže byť použité len v pohľade na susedstvo
a prepína medzi dvoma typmi terénu
intProp maxNumOfVisitingSims # - počet hostí na párty (# = maximum návštevníkov)
boolprop ShowLotPackageFilename true/false - zobrazenie mena súboru označeného domu
Filmárske cheaty:
-----------------
boolProp enablePostProcessing true - zapne môžnosť používania nasledujúcich kódov:
Bloom [r] [g] [b] [x] - všetko rozmaže (r, g, b môžu byť 0 - 255, x je rozostrenie)
filmgrain # - zrnitý efekt (# je intenzita zrnenia od 0.1 nahor)
letterbox # - širokouhlá scéna (# môže byť od 0.0 do 0.4)
vignette [súr. X] [súr. Y] [x] - rozostrenie smerom od súradníc X, Y
(x určuje rozostrenie od 0.0 do 1.0)

Spúšťanie hry s parametrami:
----------------------------
Hru môžeš spúšťať s nasledujúcimi paremtrami:
-nosound - vypnutie zvukov
-w - spustí hru v okne
-f - na celú obrazovku
-r[výška]x[šírka] - spustí na zadanom rozhlíšení

Iné cheaty:
-----------------
boolProp snapObjectsToGrid true/false - false pre umistňovanie mimo mriežku
boolprop displayNeighborhoodProps true/false - false pre odstránenie prekážiek
boolprop displayNeighborhoodRoads true/false - false pre odstránenie ciest
boolprop displayNeighborhoodFlora true/false - false pre odstránenie stromov
boolprop displayNeighborhoodWater true/false - false pre odstránenie vody
boolprop displayLotImposters true/false - false pre odstránenie grafiky domov
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel true/false - false, odstránenie mostov
BoolProp allow45DegreeAngleOfRotation true/false - true umožní otáčanie o 45stupňov
boolprop lotTerrainLighting true/false - false pre odstránenie osvetlenia
boolprop lotWater true/false - false pre odstránenie rybníkov
boolprop lotTerrainPaints true/false - false pre odstránenie podlahy
boolprop lotTerrainCanvas true/false - ???
boolprop carsCompact true/false - true pre detailnejšie autá
boolprop showFloorGrid true/false - zapnutie/vypnutie mriežky
boolprop lotInfoAdvancedMode true/false - true pre zobrazenie viac informácií
boolprop objectShadows true/false - false odstráni tiene objektov v dome
boolProp guob true /false - false odstráni tiene objektov vonku
boolprop renderSelectedSimLevel true/false - zmena renderovania
boolProp displayPaths true/false - true pre zobrazenie ciest simov
boolprop displayLookAtBoxes true/false - true pre zobrazenie pohľadu simov
boolProp simShadows true/false - prepínanie tieňov simov
boolprop locktiles true/false - true pre umiestnenie dlaždíc vonku
boolprop constrainFloorElevation true/false - false pre vyvýšenie podlahy
boolprop allObjectLightsOn true/false - true pre osvetlenie objektov

The Sims 2 Podnikanie

Hlavné cheaty:
--------------
AddneighbortoFamilycheat on/off - umožní pridávanie cudzých Simov do rodiny
Forcetwins - po zadaní kódu označená tehotná Simka porodí dvojčatá
Plumbbobtoggle on/off - vypne grafický ukazovateľ v tvare diamantu
setHour # - nastaví čas na určitú hodinu (# môže byť 0-23)
Kaching - pridá na účet 1 000 simoleonov
Motherlode - pridá 50 000 simoleonov
expand - otvorí / zatvorí cheatovacie okienko
Autopatch on/off - hra sama automaticky vyhľadáva patche
Moveobjects on/off - presúvanie objektov
Aging on/off - zapne/vypne starnutie simov
Vsync on/off - vypnutie zrýchli grafiku ale aj množstvo grafických chýb
StretchSkeleton # - zmena veľkosti sima (normálna veľkosť je 1)
faceBlendLimits on/off - odstránenie limitov pri vytváraní tváre dieťaťa
help - vypíše všetky cheaty
help [meno_cheatu] - vypíše informácie o danom cheate
exit - zatvorí cheatovacie okienko
gameVersion - zobrazí verziu hry
slowMotion # - zmení rýchlosť hry (# môže byť 0 až 8)
intprop censorgridsize 0 - vypne cenzúru (pôvodné nastavenie je 8)
twinsr2cute - pri narodení detí budeš mať dvojičky
SetHighestAllowedLevel # - umožní postaviť dom s viac ako 5 poschodiami
ChangeLotZoning # - zmení typ pozemku, # môže byť:
community/greek/dorm/secretsociety
boolProp snapObjectsToGrid true/false - false pre umistňovanie mimo mriežku
boolprop displayNeighborhoodProps true/false - false pre odstránenie prekážiek
boolprop displayNeighborhoodRoads true/false - false pre odstránenie ciest
boolprop displayNeighborhoodFlora true/false - false pre odstránenie stromov
boolprop displayNeighborhoodWater true/false - false pre odstránenie vody
boolprop displayLotImposters true/false - false pre odstránenie grafiky domov
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel true/false - false, odstránenie mostov
BoolProp allow45DegreeAngleOfRotation true/false - true umožní otáčanie o 45stupňov
boolprop lotTerrainLighting true/false - false pre odstránenie osvetlenia
boolprop lotWater true/false - false pre odstránenie rybníkov
boolprop lotTerrainPaints true/false - false pre odstránenie podlahy
boolprop lotTerrainCanvas true/false - ???
boolprop carsCompact true/false - true pre detailnejšie autá
boolprop showFloorGrid true/false - zapnutie/vypnutie mriežky
boolprop lotInfoAdvancedMode true/false - true pre zobrazenie viac informácií
boolprop objectShadows true/false - false odstráni tiene objektov v dome
boolProp guob true /false - false odstráni tiene objektov vonku
boolprop renderSelectedSimLevel true/false - zmena renderovania
boolProp displayPaths true/false - true pre zobrazenie ciest simov
boolprop displayLookAtBoxes true/false - true pre zobrazenie pohľadu simov
boolProp simShadows true/false - prepínanie tieňov simov
boolprop locktiles true/false - true pre umiestnenie dlaždíc vonku
boolprop constrainFloorElevation true/false - false pre vyvýšenie podlahy
boolprop allObjectLightsOn true/false - true pre osvetlenie objektov
Susedské cheaty:
----------------
deleteAllCharacters - vymazanie všetkých simov v susedstve
TerrainType desert/temperate - môže byť použité len v pohľade na susedstvo
a prepína medzi dvoma typmi terénu
intProp maxNumOfVisitingSims # - počet hostí na párty (# = maximum návštevníkov)
boolprop ShowLotPackageFilename true/false - zobrazenie mena súboru označeného domu
Filmárske cheaty:
-----------------
boolProp enablePostProcessing true - zapne môžnosť používania nasledujúcich kódov:
Bloom [r] [g] [b] [x] - všetko rozmaže (r, g, b môžu byť 0 - 255, x je rozostrenie)
filmgrain # - zrnitý efekt (# je intenzita zrnenia od 0.1 nahor)
letterbox # - širokouhlá scéna (# môže byť od 0.0 do 0.4)
vignette [súr. X] [súr. Y] [x] - rozostrenie smerom od súradníc X, Y
(x určuje rozostrenie od 0.0 do 1.0)

Spúšťanie hry s parametrami:
----------------------------
Hru môžeš spúšťať s nasledujúcimi paremtrami:
-nosound - vypnutie zvukov
-w - spustí hru v okne
-f - na celú obrazovku
-r[výška]x[šírka] - spustí na zadanom rozhlíšení

The Sims 2 Maznáčikovia

Ak si chceš odomknúť niaké zamknuté veci klikni v hre na možnosti(dve kolieska),nižšie nájdeš kľúč na ktorý klikneš a začneš vkladať následovné kódy:
- - O b o j k y - -
Black Dot
Cats; ZZZ11ZZZ9Q11Q91ZB1A alebo EEGJ2YRZQQ1IQ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZQHZ11Q91ZB1A alebo EEGJ2YRQZZ1IQ9QHA64
Black Smiley
Cats; ZZZ11ZZQ9Z1AQ91ZB1A alebo EEGJ2YRQQZ1RQ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZZ9QAAQ91ZB1A alebo EEGJ2YRZQQARQ9QHA64
Blue Bones
Cats; ZZZ11ZZQHZAAQ91ZB1A alebo EEGJ2YRQZZARQ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZZHZ11Z91ZB1A alebo EEGJ2YRZZZ1IZ9QHA64
Blue Camouflage
Cats; ZZZ11ZZZHQ11Q91ZB1A alebo EEGJ2YRZZQ1IQ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZZHZ1AQ91ZB1A alebo EEGJ2YRZZZ1RQ9QHA64
Blue Star
Cats; ZZZ11ZZQ9Z11Z91ZB1A alebo EEGJ2YRQQZ1IZ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZQHQ11Q91ZB1A alebo EEGJ2YRQZQ1IQ9QHA64
Green Flower
Cats; ZZZ11ZZZ9ZA1Q91ZB1A alebo EEGJ2YRZQZAIQ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZQHZ1AQ91ZB1A alebo EEGJ2YRQZZ1RQ9QHA64
Navy Hearts
Cats; ZZZ11ZZZ9Z11Q91ZB1A alebo EEGJ2YRZQZ1IQ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZQ9Z11Q91ZB1A alebo EEGJ2YRQQZ1IQ9QHA64
Orange Diagonal
Cats; ZZZ11ZZQ9ZA1Q91ZB1A alebo EEGJ2YRQQZAIQ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZZ9Z11Z91ZB1A alebo EEGJ2YRZQZ1IZ9QHA64
Pink Vertical Strip
Cats; ZZZ11ZZQ9QAAQ91ZB1A alebo EEGJ2YRQQQARQ9QHA6
Dogs; ZZZ11ZZZHZA1Q91ZB1A alebo EEGJ2YRZZZAIQ9QHA64
White Paws
Cats; ZZZ11ZZQ9Q1AQ91ZB1A alebo EEGJ2YRQQQ1RQ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZZ9Q11Z91ZB1A alebo EEGJ2YRZQQ1IZ9QHA64
White Zebra Stripe
Cats; ZZZ11ZZZHQ11Z91ZB1A alebo EEGJ2YRZZQ1IZ9QHA6
Dogs; ZZZ11ZZZHZ11Q91ZB1A alebo EEGJ2YRZZZ1IQ9QHA64

- - F a r b a s r s t i - -
Blue
Cats; ZZZ11ZZQHZA1Q91ZB1A alebo EEGJ2YRQZZAIQ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZQ9Q11Z91ZB1A alebo EEGJ2YRQQQ1IZ9QHA64
Deep Red
Cats; ZZZ11ZZQ9QA1Q91ZB1A alebo EEGJ2YRQQQAIQ9QHA64 0
Dogs; ZZZ11ZZQHQ1AQ91ZB1A alebo EEGJ2YRQZQ1RQ9QHA64
Goofy
Cats; ZZZ11ZZQHQ11Z91ZB1A alebo EEGJ2YRQZQ1IZ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZZHZAAQ91ZB1A alebo EEGJ2YRZZZARQ9QHA64
Green
Cats; ZZZ11ZZZ9QA1Z91ZB1A alebo EEGJ2YRZQQAIZ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZQHQA1Q91ZB1A alebo EEGJ2YRQZQAIQ9QHA64
Light Green
Cats; ZZZ11ZZZHQ1AQ91ZB1A alebo EEGJ2YRZZQ1RQ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZZ9Q1AQ91ZB1A alebo EEGJ2YRZQQ1RQ9QHA64
Neon Green
Cats; ZZZ11ZZZHQA1Q91ZB1A alebo EEGJ2YRZZQAIQ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZZ9QA1Q91ZB1A alebo EEGJ2YRZQQAIQ9QHA64
Neon Yellow
Cats; ZZZ11ZZZHQAAQ91ZB1A alebo EEGJ2YRZZQARQ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZQ9QA1Z91ZB1A alebo EEGJ2YRQQQAIZ9QHA64
Pink
Cats; ZZZ11ZZQHZ11Z91ZB1A alebo EEGJ2YRQZZ1IZ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZZ9Z1AQ91ZB1A alebo EEGJ2YRZQZ1RQ9QHA64
Purple
Cats; ZZZ11ZZQ9ZAAQ91ZB1A alebo EEGJ2YRQQZARQ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZQ9ZA1Z91ZB1A alebo EEGJ2YRQQZAIZ9QHA64

- - Vzor kožušiny - -
Bandit Mask
Cats; ZZZ11ZZQHZA1Z91ZB1A alebo EEGJ2YRQZZAIZ9QHA64
Dogs; ZZZ11ZZQHQAAQ91ZB1A alebo EEGJ2YRQZQARQ9QHA64
Panda Coat Markings
Cats; ZZZ11ZZQHQA1Z91ZB1A alebo EEGJ2YRQZQAIZ9QHA6
Star Coat Markings
Cats; ZZZ11ZZZ9ZAAQ91ZB1A alebo EEGJ2YRZQZARQ9QHA6
Dogs; ZZZ11ZZZ9ZA1Z91ZB1A alebo EEGJ2YRZQZAIZ9QHA64
Zebra Stripes
Dogs; ZZZ11ZZZHQA1Z91ZB1A alebo EEGJ2YRZZQAIZ9QHA64

CHEATY:
-------
V hre stlač [Ctrl]+[Shift]+[C], otvorí sa okno do ktorého môžeš písať nasledujúce
kódy. Cheat vždy potvrď klávesom [Enter].
Hlavné cheaty:
--------------
AddneighbortoFamilycheat on/off - umožní pridávanie cudzých Simov do rodiny
Forcetwins - po zadaní kódu označená tehotná Simka porodí dvojčatá
Plumbbobtoggle on/off - vypne grafický ukazovateľ v tvare diamantu
setHour # - nastaví čas na určitú hodinu (# môže byť 0-23)
Kaching - pridá na účet 1 000 simoleonov
Motherlode - pridá 50 000 simoleonov
expand - otvorí / zatvorí cheatovacie okienko
Autopatch on/off - hra sama automaticky vyhľadáva patche
Moveobjects on/off - presúvanie objektov
Aging on/off - zapne/vypne starnutie simov
Vsync on/off - vypnutie zrýchli grafiku ale aj množstvo grafických chýb
StretchSkeleton # - zmena veľkosti sima (normálna veľkosť je 1)
faceBlendLimits on/off - odstránenie limitov pri vytváraní tváre dieťaťa
help - vypíše všetky cheaty
help [meno_cheatu] - vypíše informácie o danom cheate
exit - zatvorí cheatovacie okienko
gameVersion - zobrazí verziu hry
slowMotion # - zmení rýchlosť hry (# môže byť 0 až 8)
intprop censorgridsize 0 - vypne cenzúru (pôvodné nastavenie je 8)
twinsr2cute - pri narodení detí budeš mať dvojičky
SetHighestAllowedLevel # - umožní postaviť dom s viac ako 5 poschodiami
ChangeLotZoning # - zmení typ pozemku, # môže byť:
community/greek/dorm/secretsociety
Iné cheaty:
--------------
boolProp snapObjectsToGrid true/false - false pre umistňovanie mimo mriežku
boolprop displayNeighborhoodProps true/false - false pre odstránenie prekážiek
boolprop displayNeighborhoodRoads true/false - false pre odstránenie ciest
boolprop displayNeighborhoodFlora true/false - false pre odstránenie stromov
boolprop displayNeighborhoodWater true/false - false pre odstránenie vody
boolprop displayLotImposters true/false - false pre odstránenie grafiky domov
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel true/false - false, odstránenie mostov
BoolProp allow45DegreeAngleOfRotation true/false - true umožní otáčanie o 45stupňov
boolprop lotTerrainLighting true/false - false pre odstránenie osvetlenia
boolprop lotWater true/false - false pre odstránenie rybníkov
boolprop lotTerrainPaints true/false - false pre odstránenie podlahy
boolprop lotTerrainCanvas true/false - ???
boolprop carsCompact true/false - true pre detailnejšie autá
boolprop showFloorGrid true/false - zapnutie/vypnutie mriežky
boolprop lotInfoAdvancedMode true/false - true pre zobrazenie viac informácií
boolprop objectShadows true/false - false odstráni tiene objektov v dome
boolProp guob true /false - false odstráni tiene objektov vonku
boolprop renderSelectedSimLevel true/false - zmena renderovania
boolProp displayPaths true/false - true pre zobrazenie ciest simov
boolprop displayLookAtBoxes true/false - true pre zobrazenie pohľadu simov
boolProp simShadows true/false - prepínanie tieňov simov
boolprop locktiles true/false - true pre umiestnenie dlaždíc vonku
boolprop constrainFloorElevation true/false - false pre vyvýšenie podlahy
boolprop allObjectLightsOn true/false - true pre osvetlenie objektov
Susedské cheaty:
----------------
deleteAllCharacters - vymazanie všetkých simov v susedstve
TerrainType desert/temperate - môže byť použité len v pohľade na susedstvo
a prepína medzi dvoma typmi terénu
intProp maxNumOfVisitingSims # - počet hostí na párty (# = maximum návštevníkov)
boolprop ShowLotPackageFilename true/false - zobrazenie mena súboru označeného domu
Filmárske cheaty:
-----------------
boolProp enablePostProcessing true - zapne môžnosť používania nasledujúcich kódov:
Bloom [r] [g] [b] [x] - všetko rozmaže (r, g, b môžu byť 0 - 255, x je rozostrenie)
filmgrain # - zrnitý efekt (# je intenzita zrnenia od 0.1 nahor)
letterbox # - širokouhlá scéna (# môže byť od 0.0 do 0.4)
vignette [súr. X] [súr. Y] [x] - rozostrenie smerom od súradníc X, Y
(x určuje rozostrenie od 0.0 do 1.0)

Spúšťanie hry s parametrami:
----------------------------
Hru môžeš spúšťať s nasledujúcimi paremtrami:
-nosound - vypnutie zvukov
-w - spustí hru v okne
-f - na celú obrazovku
-r[výška]x[šírka] - spustí na zadanom rozhlíšení

The Sims 2 Ročné obdobia:

Hlavné cheaty:
--------------
AddneighbortoFamilycheat on/off - umožní pridávanie cudzých Simov do rodiny
Forcetwins - po zadaní kódu označená tehotná Simka porodí dvojčatá
Plumbbobtoggle on/off - vypne grafický ukazovateľ v tvare diamantu
setHour # - nastaví čas na určitú hodinu (# môže byť 0-23)
Kaching - pridá na účet 1 000 simoleonov
Motherlode - pridá 50 000 simoleonov
expand - otvorí / zatvorí cheatovacie okienko
Autopatch on/off - hra sama automaticky vyhľadáva patche
Moveobjects on/off - presúvanie objektov
Aging on/off - zapne/vypne starnutie simov
Vsync on/off - vypnutie zrýchli grafiku ale aj množstvo grafických chýb
StretchSkeleton # - zmena veľkosti sima (normálna veľkosť je 1)
faceBlendLimits on/off - odstránenie limitov pri vytváraní tváre dieťaťa
help - vypíše všetky cheaty
help [meno_cheatu] - vypíše informácie o danom cheate
exit - zatvorí cheatovacie okienko
gameVersion - zobrazí verziu hry
slowMotion # - zmení rýchlosť hry (# môže byť 0 až 8)
intprop censorgridsize 0 - vypne cenzúru (pôvodné nastavenie je 8)
twinsr2cute - pri narodení detí budeš mať dvojičky
SetHighestAllowedLevel # - umožní postaviť dom s viac ako 5 poschodiami
ChangeLotZoning # - zmení typ pozemku, # môže byť:
community/greek/dorm/secretsociety
Iné cheaty:
--------------
boolProp snapObjectsToGrid true/false - false pre umistňovanie mimo mriežku
boolprop displayNeighborhoodProps true/false - false pre odstránenie prekážiek
boolprop displayNeighborhoodRoads true/false - false pre odstránenie ciest
boolprop displayNeighborhoodFlora true/false - false pre odstránenie stromov
boolprop displayNeighborhoodWater true/false - false pre odstránenie vody
boolprop displayLotImposters true/false - false pre odstránenie grafiky domov
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel true/false - false, odstránenie mostov
BoolProp allow45DegreeAngleOfRotation true/false - true umožní otáčanie o 45stupňov
boolprop lotTerrainLighting true/false - false pre odstránenie osvetlenia
boolprop lotWater true/false - false pre odstránenie rybníkov
boolprop lotTerrainPaints true/false - false pre odstránenie podlahy
boolprop lotTerrainCanvas true/false - ???
boolprop carsCompact true/false - true pre detailnejšie autá
boolprop showFloorGrid true/false - zapnutie/vypnutie mriežky
boolprop lotInfoAdvancedMode true/false - true pre zobrazenie viac informácií
boolprop objectShadows true/false - false odstráni tiene objektov v dome
boolProp guob true /false - false odstráni tiene objektov vonku
boolprop renderSelectedSimLevel true/false - zmena renderovania
boolProp displayPaths true/false - true pre zobrazenie ciest simov
boolprop displayLookAtBoxes true/false - true pre zobrazenie pohľadu simov
boolProp simShadows true/false - prepínanie tieňov simov
boolprop locktiles true/false - true pre umiestnenie dlaždíc vonku
boolprop constrainFloorElevation true/false - false pre vyvýšenie podlahy
boolprop allObjectLightsOn true/false - true pre osvetlenie objektov
Susedské cheaty:
----------------
deleteAllCharacters - vymazanie všetkých simov v susedstve
TerrainType desert/temperate - môže byť použité len v pohľade na susedstvo
a prepína medzi dvoma typmi terénu
intProp maxNumOfVisitingSims # - počet hostí na párty (# = maximum návštevníkov)
boolprop ShowLotPackageFilename true/false - zobrazenie mena súboru označeného domu
Filmárske cheaty:
-----------------
boolProp enablePostProcessing true - zapne môžnosť používania nasledujúcich kódov:
Bloom [r] [g] [b] [x] - všetko rozmaže (r, g, b môžu byť 0 - 255, x je rozostrenie)
filmgrain # - zrnitý efekt (# je intenzita zrnenia od 0.1 nahor)
letterbox # - širokouhlá scéna (# môže byť od 0.0 do 0.4)
vignette [súr. X] [súr. Y] [x] - rozostrenie smerom od súradníc X, Y
(x určuje rozostrenie od 0.0 do 1.0)

Spúšťanie hry s parametrami:
----------------------------
Hru môžeš spúšťať s nasledujúcimi paremtrami:
-nosound - vypnutie zvukov
-w - spustí hru v okne
-f - na celú obrazovku
-r[výška]x[šírka] - spustí na zadanom rozhlíšení

The Sims 2 Univerzita:

Hlavné cheaty:
--------------
Kaching - pridá na účet 1 000 simoleonov
Motherlode - pridá 50 000 simoleonov
expand - otvorí / zatvorí cheatovacie okienko
Autopatch on/off - hra sama automaticky vyhľadáva patche
Moveobjects on/off - presúvanie objektov
Aging on/off - zapne/vypne starnutie simov
Vsync on/off - vypnutie zrýchli grafiku ale aj množstvo grafických chýb
StretchSkeleton # - zmena veľkosti sima (normálna veľkosť je 1)
faceBlendLimits on/off - odstránenie limitov pri vytváraní tváre dieťaťa
help - vypíše všetky cheaty
help [meno_cheatu] - vypíše informácie o danom cheate
exit - zatvorí cheatovacie okienko
gameVersion - zobrazí verziu hry
slowMotion # - zmení rýchlosť hry (# môže byť 0 až 8)
censorgridsize 0 - vypne cenzúru (pôvodné nastavenie je 8)
twinsr2cute - pri narodení detí budeš mať dvojičky
SetHighestAllowedLevel # - umožní postaviť dom s viac ako 5 poschodiami
ChangeLotZoning # - zmení typ pozemku, # môže byť:
community/greek/dorm/secretsociety
boolProp snapObjectsToGrid true/false - false pre umistňovanie mimo mriežku
boolprop displayNeighborhoodProps true/false - false pre odstránenie prekážiek
boolprop displayNeighborhoodRoads true/false - false pre odstránenie ciest
boolprop displayNeighborhoodFlora true/false - false pre odstránenie stromov
boolprop displayNeighborhoodWater true/false - false pre odstránenie vody
boolprop displayLotImposters true/false - false pre odstránenie grafiky domov
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel true/false - false, odstránenie mostov
BoolProp allow45DegreeAngleOfRotation true/false - true umožní otáčanie o 45stupňov
boolprop lotTerrainLighting true/false - false pre odstránenie osvetlenia
boolprop lotWater true/false - false pre odstránenie rybníkov
boolprop lotTerrainPaints true/false - false pre odstránenie podlahy
boolprop lotTerrainCanvas true/false - ???
boolprop carsCompact true/false - true pre detailnejšie autá
boolprop showFloorGrid true/false - zapnutie/vypnutie mriežky
boolprop lotInfoAdvancedMode true/false - true pre zobrazenie viac informácií
boolprop objectShadows true/false - false odstráni tiene objektov v dome
boolProp guob true /false - false odstráni tiene objektov vonku
boolprop renderSelectedSimLevel true/false - zmena renderovania
boolProp displayPaths true/false - true pre zobrazenie ciest simov
boolprop displayLookAtBoxes true/false - true pre zobrazenie pohľadu simov
boolProp simShadows true/false - prepínanie tieňov simov
boolprop locktiles true/false - true pre umiestnenie dlaždíc vonku
boolprop constrainFloorElevation true/false - false pre vyvýšenie podlahy
boolprop allObjectLightsOn true/false - true pre osvetlenie objektov
Susedské cheaty:
----------------
deleteAllCharacters - vymazanie všetkých simov v susedstve
TerrainType desert/temperate - môže byť použité len v pohľade na susedstvo
a prepína medzi dvoma typmi terénu
intProp maxNumOfVisitingSims # - počet hostí na párty (# = maximum návštevníkov)
boolprop ShowLotPackageFilename true/false - zobrazenie mena súboru označeného domu
Filmárske cheaty:
-----------------
boolProp enablePostProcessing true - zapne môžnosť používania nasledujúcich kódov:
Bloom [r] [g] [b] [x] - všetko rozmaže (r, g, b môžu byť 0 - 255, x je rozostrenie)
filmgrain # - zrnitý efekt (# je intenzita zrnenia od 0.1 nahor)
letterbox # - širokouhlá scéna (# môže byť od 0.0 do 0.4)
vignette [súr. X] [súr. Y] [x] - rozostrenie smerom od súradníc X, Y
(x určuje rozostrenie od 0.0 do 1.0)

Spúšťanie hry s parametrami:
----------------------------
Hru môžeš spúšťať s nasledujúcimi paremtrami:
-nosound - vypnutie zvukov
-w - spustí hru v okne
-f - na celú obrazovku
-r[výška]x[šírka] - spustí na zadanom rozhlíšení
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Máš The Sims 1,2,3

Ano 38.5% (72)
Nie 29.9% (56)
Nie a ani nechem 31.6% (59)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.